chai nhựa

Bến Tre: Đổi rác thải nhựa lấy lồng đèn Trung thu
Hoạt động “Đổi rác nhựa lấy đèn Trung thu” do Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức, phối hợp cùng với nhiều đơn vị trực thuộc thực hiện.