Chi cục Bảo vệ Môi trường

Ông Đặng Quang Vinh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng
Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Đặng Quang Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.