cơ quan chức năng

[Góc nhìn tuần qua]: Bỏ sổ hộ khẩu giấy, cơ quan chức năng sẽ quản lý như thế nào?
Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị nữa theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Các cơ quan chức năng đã thống nhất quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp. Sổ hộ khẩu sẽ không còn cần thiết nữa vậy cơ quan chức năng sẽ quản lý qua căn cước công dân như thế nào?