cống thoát nước

Đồng Nai: Nước thải có màu xanh bất thường xả ra từ cống thoát nước trong khu công nghiệp
Sau trận mưa lớn, người dân địa phương phát hiện dòng nước có màu xanh bất thường từ cống dẫn nước trong khu công nghiệp chảy ra suối