Đà Nẵng triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

Moitruong.net.vn

– UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn, với mục tiêu đến hết năm 2025 toàn thành phố trồng được 5.017.000 cây xanh tập trung và phân tán các loại, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào trồng cây phân tán, trồng rừng. Phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp và huy động sự tham gia vào cuộc của các tầng lớp xã hội thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức phát động phong trào thi đua để kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội; đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân.

Ảnh minh họa

Kế hoạch đặt chỉ tiêu trồng 163.000 cây xanh (tương đương khoảng 260,8 ha) tại khu vực đô thị như trồng trên các vỉa hè đường phố công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà, đất rẻo, và các công trình công cộng khác. Trồng cây 1.850.000 cây xanh (tương đương 740 ha) tại khu vực nông thôn như vườn nhà, hành lang giao thông ven sông, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, nương rẫy; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất các công trình tín ngưỡng và các công trình công cộng khác. Trồng 3.004.000 cây (tương đương 2.140 ha) rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, trồng mới rừng sản xuất tập trung, không bao gồm diện tích trồng rừng thay thế.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Hàng năm chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện trồng rừng trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố và dự toán mua cây giống hỗ trợ nhân dân trồng trên diện tích vườn đồi, vườn nhà, đất lâm nghiệp nhỏ lẻ, phân tán và kinh phí triển khai, kiểm, tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch trồng cây xanh của cơ quan, đơn vị địa phương gửi Sở Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, chủ trì hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán khu vực vườn đồi, vườn nhà, đất lâm nghiệp nhỏ lẻ, phân tán có diện tích dưới 0,3 ha; chịu trách nhiệm việc trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ đối với diện tích trồng cây xanh tập trung đảm bảo hiệu quả; thiết lập bản đồ theo dõi trồng cây xanh tập trung ở từng vị trí khu vực và ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành trong công tác quản lý cây xanh tập trung.

Đức Biền