Đại Lộc (Quảng Nam): Tạm thời đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp

Hoàng Anh|28/11/2022 18:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 7809/UBND-KTN về việc thực hiện giải pháp tạm thời đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Việc đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp để chuyển sang xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (đóng tại khu Hòa Đông, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) là chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam đã có từ lâu, song tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam chậm hơn dự kiến ban đầu, đến nay mới hoàn thành.

qnam.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO thực hiện giải pháp tạm thời đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc theo phương án đề xuất tại Báo cáo số 0111/BC-HHECO ngày 01/11/2022, từ nguồn kinh phí Công ty hỗ trợ 100%.

Giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án từ nguồn vốn do doanh nghiệp bố trí theo quy định; tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO nhanh chóng triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đại Lộc tiếp tục theo dõi tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp để có hướng đề xuất xử lý tiếp theo trong thời gian đến, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp được UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng từ năm 2003 để xử lý, chôn lấp lượng rác thải cho các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn. Trước đây, nhiều lần người dân ra chặn đón xe chở rác thải, không cho đi vào bãi rác. Nguyên nhân là việc xử lý nước rỉ từ Khu xử lý rác thải Đại Hiệp chưa đạt chuẩn, gây ô nhiễm khi đưa ra môi trường, bốc mùi hôi và ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại Lộc (Quảng Nam): Tạm thời đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp