đi chợ

Điện rác - hướng đi cho tương lai phát triển bền vững
Công nghệ đốt rác thành điện đang là xu hướng mới được các nước đang phát triển áp dụng để giảm thải rác và ô nhiễm môi trường cùng với khả năng xử lý triệt để rác trở thành năng lượng tái tạo, đây được xem là hướng đi cho một tương lai phát triển bền vững.