du lịch biển

Đẩy mạnh phát triển du lịch biển gắn liền với bảo vệ môi trường
Moitruong.net.vn – Du lịch biển, góp phần bảo tồn, tôn tạo cảnh quan tự nhiên, nhất là bảo tồn đa dạng sinh học biển thông qua việc nuôi trồng các loài sinh vật quý hiếm tại các khu vực bảo tồn tự nhiên để phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, tình trạng nước thải, rác thải chưa được xử lý triệt để, khai thác các nguồn lợi tự nhiên quá mức gây biến dạng cảnh quan, làm suy giảm các loài sinh vật… đang diễn ra khá nghiêm trọng tại nhiều điểm du lịch biển của cả nước.