Du xuân

[Góc nhìn tuần qua] Khi hòm công đức “bủa vây” đền chùa
Quản lý tiền công đức là một vấn đề thường gây nhiều tranh cãi bởi tính nhạy cảm và phức tạp. Tiền công đức do người dân tự nguyện đóng góp. Phương thức thể hiện lòng thành này cũng là nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt.