đuối nước

Cách sơ cứu trẻ bị ngạt nước, đuối nước đúng kỹ thuật
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5-14 tuổi ở Việt Nam. Vì vậy, việc sơ cứu trẻ bị ngạt nước, đuối nước đúng kỹ thuật cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn của nạn nhân.