đuối nước

[Infographic] Cảnh báo về những bối cảnh có nguy cơ cao gây đuối nước
Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước luôn rình rập. Dưới đây là những bối cảnh có nguy cơ cao gây đuối nước.