giá rét

Hà Nội chỉ đạo việc đảm bảo chống rét cho động vật ở Vườn thú Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện công tác phòng, chống rét và chăm sóc, nuôi dưỡng đàn động vật tại Vườn thú Hà Nội.