[Góc nhìn tuần qua] Tháng hành động vì trẻ em - “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”

Ban Biên tập Moitruong.net.vn|03/06/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” với các hoạt động, chương trình hành động cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội nhằm tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em và bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

VIDEO: [Góc nhìn tuần qua] Tháng hành động vì trẻ em - “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”

Theo quy định của Luật Trẻ em và Thông tư 28/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em. Năm nay, chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Để bảo vệ trẻ em, trách nhiệm trước hết phải thuộc về gia đình, của cha mẹ và người chăm sóc trẻ em. “Không ai có thể tạo lập môi trường sống an toàn cho con em mình bằng chính cha mẹ. Người chăm sóc trực tiếp trẻ em không làm thì không ai bảo vệ trẻ em tốt hơn”. Tháng hành động vì trẻ em năm nay với các hoạt động, chương trình hành động cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội nhằm tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em và bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề trẻ em một cách quyết liệt.

Bài liên quan
  • [Góc nhìn tuần qua] Ứng phó linh hoạt với thiên tai
    Việc ứng phó với thiên tai theo phương châm "Từ ứng phó đến hành động sớm", tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai là yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Góc nhìn tuần qua] Tháng hành động vì trẻ em - “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”