Hải Dương: Phấn đấu đến năm 2025, 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý

Minh Phúc|01/01/2024 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% số hộ nông thôn phân loại chất thải tại nguồn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025.

Đây là mục tiêu đã được UBND tỉnh Hải Dương đề ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

thu-gom-rac-thai-nong-thon.jpg
Ảnh minh họa

Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 99,94% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; tối thiểu 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, nội dung của chương trình và điều kiện thực tế chủ động triển khai thực hiện bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Phấn đấu đến năm 2025, 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý