phân loại rác tại nguồn

Yên Bái: Tỷ lệ các hộ dân đã tiến hành phân loại rác tại nguồn đạt 95%
Kết quả trên đã góp phần hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, tổ dân phố cũng như hạn chế việc đổ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn tỉnh.