Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam

Nguyên Lâm|15/11/2022 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ hơn 70 tỷ đồng để thực hiện Dự án 3 (Chương trình MTQG) về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 với nhiều chính sách ưu việt nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS vùng miền núi với nguồn vốn phân bổ hơn 70 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ hơn 70 tỷ đồng để thực hiện Dự án 3 (Chương trình MTQG) về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong nguồn kinh phí này, Trung ương phân bổ hơn 63,6 tỷ đồng; tỉnh đối ứng hơn 6,6 tỷ đồng.

quang-nam.jpg
Nhiều khu tái định cư an toàn, kiên cố thích ứng với diễn biến phức tạp của thiên tai giúp người dân miền núi tỉnh Quảng Nam ổn định cuộc sống.

Dự án 3 gồm có Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch; hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh; hỗ trợ trồng rừng sản xuất và lâm sản ngoài gỗ; hỗ trợ trồng rừng phòng hộ; trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng;

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện. Riêng đối với nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với địa phương nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện phương án phát triển dược liệu và phê duyệt dự án; xây dựng, đề xuất cơ chế quản lý, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển dược liệu và hướng dẫn tổ chức thực hiện ở địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam