hóa chất độc hại

Rác thải từ tấm Pin năng lượng mặt trời chứa nhiều hóa chất độc hại
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), thế giới có thể chứa 78 triệu tấn rác từ các tấm pin mặt trời vào năm 2050. Điều này đặt ra một loạt thách thức về quản lý rác thải và tác động môi trường khi mà các tấm pin năng lượng mặt trời thường chứa các chất hóa học độc hại cũng như các kim loại nặng khác.