hoạt động sản xuất

Nghệ An: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sôi nổi họat động sau Tết Quý Mão
Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tại Nghệ An sôi nổi bước vào hoat động sản xuất.