hoạt động sản xuất

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động sản xuất nước uống đóng chai của 4 cơ sở do không đảm bảo chất lượng
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã xử phạt 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và buộc thu hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.