huyện Đại Lộc

Quảng Nam: Huyện Đại Lộc tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm.