huyện Đại Lộc

Quảng Nam: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Quảng Huế, huyện Đại Lộc
UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An. Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch, Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đại Lộc huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên để theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó.