Quảng Nam: Huyện Đại Lộc tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm

Gia Hân|14/08/2022 17:30

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm.

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, vừa qua, UBND huyện Đại Lộc đã có báo cáo về những kết quả đạt được và những phương hướng, kế hoạch cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm đối với ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

Trong đó, ngành tài nguyên và môi trường của huyện Đại Lộc đã làm tốt công tác tham mưu, ban hành văn bản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, môi trường.

tai-nguyen-moi-truong-2.png
Các dòng sông lớn như Vu Gia chảy qua Đại Lộc mang lại nguồn khoáng sản làm vật liệu thông thường

Công tác quản lý khoáng sản

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản bằng nhiều hình thức; thường xuyên phổ biến, đôn đốc việc thực hiện các văn bản có liên quan về quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản, đồng thời, thông qua các cuộc kiểm tra đã triển khai các văn bản có liên quan đến lĩnh vực khoáng sản cho các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn biết và triển khai thực hiện.

UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; qua đó, hoạt động thăm dò, khai thác và vận chuyển khoáng sản ngày càng ổn định, từng bước đi vào nề nếp. Trong 6 tháng qua, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản, tận thu khoáng sản cho 03 dự án; lập hồ sơ trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 mỏ đất tại Đại Nghĩa. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 11 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp, các doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản đã lập bản cam kết trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, cam kết về lắp đặt camera giám sát (dữ liệu đầu ghi lưu trữ phải đảm bảo thời gian ít nhất 45 ngày kể từ khi kiểm tra) và trạm cân, đồng thời cung cấp đường truyền, dữ liệu cho UBND huyện và cơ quan chức năng và địa phương nơi có mỏ khoáng sản.

Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và quản lý khoáng sản sau cấp phép luôn được chú trọng thực hiện thường xuyên. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiến hành 14 cuộc kiểm tra đối với 8 doanh nghiệp; đặc biệt, khi tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân hoặc các cơ quan báo chí, UBND huyện kịp thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành và địa phương liên quan nhanh chóng kiểm tra và chấn chỉnh các vi phạm. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện các sai phạm, giao lại cho các địa phương xử lý theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về huyện để theo dõi, chỉ đạo; Bên cạnh đó, các ngành đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với 02 trường hợp, tổng số tiền phạt là 160.000.000 đồng.

Ngoài ra, UBND huyện đã phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT tổ chức kiểm tra việc đóng cửa các mỏ khoáng sản hết thời hạn khai thác đối với 03 doanh nghiệp11, làm việc, buộc cam kết lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi đất đai, môi trường đối với 13 doanh nghiệp trễ hạn kéo dài.

tai-nguyen-moi-truong.png
Chính quyền huyện Đại Lộc khẳng định thực hiện hiệu quả các nội dung nhằm đáp ứng mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường

Công tác quản lý nhà nước về môi trường

- Về tham mưu triển khai hoạt động hưởng ứng ngày lễ về môi trường: UBND huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày chủ điểm về môi trường, đa dạng sinh học; qua đó, các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng sôi nổi bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp UBND các xã thị trấn tiến hành khảo sát, sửa chữa 07 pano tuyên truyền về môi trường trên địa bàn huyện.

Về công tác quản lý chất thải rắn: Đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Phương án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tổ chức thu gom rác thải trên địa bàn, không để tình trạng ứ đọng, ô nhiễm xảy ra; phối hợp các ngành có liên quan và UBND xã Đại Hiệp thường xuyên giám sát việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường sau khi đóng cửa Khu chứa và xử lý rác Đại Hiệp; theo dõi, đôn đốc Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam đi vào vận hành chính thức theo tiến độ. Tổ chức làm việc với các ngành, UBND 18 xã, thị trấn và Công ty cổ phần MTĐT Quảng Nam, Công ty cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco bàn về Quy chế giao nhận rác, tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2022 và Phương án giao nhiệm vụ UBND các xã, thị trấn theo dõi, giám sát khối lượng rác thải phát sinh tại địa bàn quản lý, làm cơ sở nghiệm thu khối lượng rác thải phát sinh khi ký kết hợp đồng xử lý với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.

Chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng đợt 01/2022; hợp đồng với Công ty Cổ phần MTĐT Quảng Nam thực hiện tua quét rác trên địa bàn nội thị thị trấn Ái Nghĩa.

Về công tác thẩm định hồ sơ môi trường: UBND huyện cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với 04 dự án12. Phòng đã tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường, đến nay đã khảo sát thực tế và họp Tổ thẩm định, đang chờ chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Ngoài ra, tham gia họp Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam do Sở TN&MT tỉnh chủ trì. Tham gia tổ thẩm tra đăng ký các sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn huyện.

Công tác triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đại Quang; thẩm định phương án xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Phiếm Ái 1, Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa và thôn Mỹ Phước, xã Đại Phong.

Về kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực môi trường: Mặc dù, không nhận được đơn thư phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường nhưng qua thông tin phản ảnh từ nhân dân và địa phương về tình hình cá chết trên mương cánh đồng Rộc Lác (thị trấn Ái Nghĩa), UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân và trực tiếp giải thích cụ thể nhằm ổn định tâm lý, tư tưởng của người dân.

Công tác kiểm tra môi trường, tài nguyên nước tại các cơ sở sản xuất kinh doanh: UBND huyện ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23/3/2022 và Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; đến nay, đã tổ chức kiểm tra 09/30 cơ sở theo kế hoạch và đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra đối với các doanh nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính 6.000.000 đồng trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với HTXNN Trúc Hà.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước: Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa công trình khai thác nước mặt tại xã Đại Phong do Công ty cổ phần sản xuất Ethanol Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đã thu được, ngành tài nguyên và môi trường huyện Đại Lộc cũng còn tồn tại một số vấn đề như: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản chưa chấp hành tốt các quy định pháp luật; tranh thủ khi không có lực lượng chức năng để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật.

UBND các xã, thị trấn chưa phát huy hết vai trò phân cấp quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, thiếu kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, còn đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến hiệu quả quản lý chưa cao.

Công tác quản lý về môi trường ở một số xã còn buông lỏng, xử lý không cương quyết để người dân lập một số điểm tập kết rác tự phát, bỏ xúc vật chết, kính, bóng đèn thủy tinh... vào các điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho nhân viên thu gom rác. Ngoài ra, một số địa phương còn nợ đọng kinh phí thu gom rác thải, hoặc chậm thanh toán cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Đội ngũ công chức làm công tác BVMT, nhất là cấp xã còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

tai-nguyen-moi-truong-1.png
Hoạt động khai thác khoáng sản thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến phát triển

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực khoáng sản

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm các văn bản có liên quan đến lĩnh vực khoảng sản của cấp trên. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở các ngành và địa phương hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường.

Đoàn Kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, hoạt động bến, bãi trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm.

Xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2022 – 2025 và xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng sản đất san lấp (02 vị trí mỏ) trên địa bàn huyện sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Giám sát chặt chẽ các hoạt động thăm dò trữ lượng các mỏ khoáng sản được cấp phép.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các doanh nghiệp lập thủ tục, tổ chức kiểm tra đóng cửa mỏ, giám sát việc cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai đối với các mỏ khoáng sản sau khai thác theo quy định.

Lĩnh vực môi trường

Các ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, chế biến còn lại theo kế hoạch, xử lý những trường hợp vi phạm.

Tiếp tục theo dõi công tác môi trường nhằm nâng cao chất lượng môi trường khu dân cư; kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện tiêu chí 17 về môi trường tại các xã xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường giám sát, kiểm tra tình hình chấp hành công tác bảo vệ môi trường ở một số doanh nghiệp, đặc biệt đối với những nhà máy có sự phản ánh của Nhân dân; lập dự toán đề xuất UBND huyện thống nhất cấp kinh phí để phối hợp đơn vị quan trắc tiến hành thu mẫu môi trường tại 05 nhà máy có nguy cơ ô nhiễm; tổng hợp hồ sơ thanh tra, kiểm tra và tham mưu đề xuất xử lý theo quy định.

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp; giám sát việc thực hiện hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa huyện với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, UBND huyện Đại Lộc đã xác định một số giải pháp trọng tâm mà ngành tài nguyên huyện cần thực hiện là giải pháp chuyên môn và giải pháp về tài chính.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Huyện Đại Lộc tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm