Huyện Giồng Riềng (Kiên Giang): Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần cần thay đổi nhận thức của cộng đồng

Moitruong.net.vn

– Hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm bảo vệ môi trường cần sự chung tay của cả cộng đồng, muốn như vậy cần thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người.

Nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ưu tiên hàng đầu hiện nay là việc tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.Từ đó giúp cộng đồng thay đổi nhận thức và có những hành động thiết thực, dần bó các thói quen sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng vừa ban hành văn bản số 128 về việc Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa trong, thay thế bằng đồ dùng thân thiện môi trường; Tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát động phong trào bảo vệ môi trường đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện, hướng tới thực hiện phát triển kinh tế xã hội hài hòa với thiên nhiên.

Tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; các cơ sở giáo dục như: Trường THPT, THCS, TH, Mầm non, Trường PTDT Nội trú, Trung tâm GDNN- GDTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng.

Học sinh phân loại rác thải nhựa trong trường học

Tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, những mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách.

Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của các sản phẩm nhựa đối với sức khỏe và môi trường sống.

Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân có trách nhiệm trong việc phân loại rác thải, thu gom rác thải và xử lý rác thải để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Tổ chức các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý, tái chế.

Tuyên truyền các hoạt động nhằm huy động sự tham gia của người dân thu gom các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

Vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Thay vào đó, sử dụng các dụng cụ đựng nước uống, đồ ăn bằng các vật liệu có thể sử dụng nhiều lần như: inox, gốm xứ, thủy tinh hoặc những vật liệu khác thân thiện với môi trường. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của người dân như: Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của người dân đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa nhằm giảm thải chất thải nhựa ra môi trường.

Đài truyền thanh huyện tăng thời lượng phát sóng về công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; xây dựng các bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan, trường học, khu vực đông người,… với chủ đề “Chống rác thải nhựa”, tác hại của các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni-lông… nhằm mục đích bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trương Anh Sáng