Huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Đóng cửa 6 mỏ khai thác khoáng sản để phục hồi môi trường
Với mục đích để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và thu hồi đất giao địa phương quản lý theo quy định cũng như phục hồi môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định đóng cửa 6 mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.