Huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Cây thị hơn 700 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam ra Quyết định 114/QĐ-HMTg công nhận cây thị tại thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa (Hương Sơn) là Cây Di sản Việt Nam.