huyện Mê Linh

Hà Nội: Tiếp tục bàn giao tự nguyện gấu bị nuôi nhốt
Hiện Hà Nội vẫn là địa phương có số lượng các gia đình nuôi nhốt gấu lớn nhất cả nước. Thời gian qua thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhiều người đã tự nguyện bàn giao gấu về cho nhà nước.