huyện Minh Hoá

Quảng Bình: Xây dựng du lịch "Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt”
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho phép khảo sát và thử nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch "Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt" từ ngày 1 đến 31/11/2022 tại các khu vực ngập lụt của xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.