huyện nam trà my

Quảng Nam: Đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh thiên tai ở huyện Nam Trà My
Xã Trà Cang (Nam Trà My, Quảng Nam) vừa tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, kết hợp phòng tránh thiên tai cho khu dân cư Tu Du - Tu Chân tại thôn 3.