huyện Thanh Trì

UBND TP. Hà Nội sẽ xử lý ra sao đối với các dự án đầu tư công tại huyện Thanh Trì triển khai không có Giấy phép môi trường? - Bài 2
Mặc dù, đã tổ chức thi công xong giai đoạn đầu tư xây dựng công trình nhưng đến nay Dự án Trụ sở Huyện ủy Thanh Trì và Trường THCS Vạn Phúc chưa có hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường – Đó là nội dung tại văn bản số 712/BC-UBND mà UBND huyện Thanh Trì báo cáo UBND TP. Hà Nội trong việc cung cấp thông tin cho Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống.