[Infographic] Chủ động phương án ứng phó với bão số 6

Moitruong.net.vn

– Bão số 6 là cơn bão mạnh và có tính chất phức tạp, các bộ, ngành, địa phương chủ động các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nhà nước và người dân.

Theo TTXVN