Khánh Hoà: Hồ chứa nước Suối Dầu tăng lưu lượng xả điều tiết lũ

Vũ Thành|03/12/2023 16:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 3/12, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã thông báo điều chỉnh tăng lưu lượng xả điều tiết lũ đối với hồ chứa nước Suối Dầu.

Theo đó, kết quả quan trắc lượng mưa từ 5 giờ ngày 2/12 đến 5 giờ ngày 3/12 tại hồ Suối Dầu là 122mm. Thời điểm 5 giờ ngày 3/12, hồ Suối Dầu đang có lượng nước hơn 30 triệu m3, đạt 93,8% so với dung tích thiết kế và đang xả điều tiết với lưu lượng 26m3/s. Dự báo tình hình mưa ở lưu vực hồ tiếp tục diễn ra.

Để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du, Công ty đã thông báo điều chỉnh lưu lượng điều tiết bắt đầu từ 11 giờ ngày 3-12, thời gian dự kiến kết thúc điều tiết là 15 giờ ngày 5/12. Lưu lượng điều tiết lớn nhất là 100 m3/s.

img_5938.gif
Hồ Suối Dầu tăng mức xả lên tối đa là 100m3/s

Trong quá trình điều tiết, kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường có khả năng làm dâng cao mực nước tại một số khu vực trũng thấp ven sông suối các xã: Suối Cát (Cam Lâm), Suối Tiên, Suối Hiệp, Bình Lộc, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Toàn, thị trấn Diên Khánh (Diên Khánh), Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (Nha Trang). Công ty đề nghị các địa phương thông báo cho người dân ở vùng hạ du hồ chứa nước Suối Dầu biết để chủ động ứng phó.

Ngoài hồ Suối Dầu, Công ty cũng đã thông báo về việc xả điều tiết lũ đối với hồ Am Chúa bắt đầu từ 13 giờ ngày 3/12 đến 15 giờ ngày 5/12, lưu lượng xả tối đa là 20 m3/s.

Được biết, 19 hồ chứa nước lớn trên toàn tỉnh hiện hầu hết đã đạt lượng nước phổ biến xấp xỉ 90%, một số hồ 100%. Thời điểm 5 giờ ngày 3/12 có 11 hồ đang điều tiết nước, mức xả phổ biến dưới 5m3/s, không ảnh hưởng đến vùng hạ du.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hoà: Hồ chứa nước Suối Dầu tăng lưu lượng xả điều tiết lũ