Không điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2020-2021

Moitruong.net.vn

– Theo Bộ GD&ĐT, đầu tháng 3, hầu hết học sinh quay lại trường. Một số địa phương nghỉ nhiều nhưng kết quả học trực tuyến khá tốt, vì vậy không phải điều chỉnh thời gian kết thúc năm học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, ngày 2/3, có 61 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường học. Với thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, mặc dù học sinh đang nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, song các địa phương vẫn duy trì tốt việc dạy học trực tuyến.

Tuy nhiên, khó có thể đảm bảo chất lượng so với dạy học ngày 2 buổi trên lớp đối với tiểu học; học chính, học thêm buổi chiều của bậc THCS-THPT. Theo họ, học sinh Hải Dương, Hải Phòng có phần thiệt thòi so với học sinh ở các địa phương không có dịch bệnh, được trở lại trường ngay sau Tết.

Ảnh minh họa

Hải Dương dự kiến nếu tình hình dịch COVID-19 ổn định, sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 14/3. Trong khi đó, Hải Phòng dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ 8/3. Hải Dương là một trong những địa phương mà tình hình dịch COVID-19 phức tạp và cho học sinh nghỉ học từ sớm (27/1). Do đó, nếu học sinh trở lại trường từ 14/3, các em đã 1,5 tháng nghỉ học, trong đó có 1 tuần nghỉ Tết.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học nói rằng, đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã cho học sinh đi học trở lại. Như vậy, chỉ một số địa phương sử dụng hết quỹ thời gian dự phòng trong kế hoạch năm học. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã tính toán, đầu tháng 3, học sinh quay lại trường học thì vẫn có thể đảm bảo thời gian để thực hiện kế hoạch năm học quy định, không cần lùi thời gian kết thúc năm học.

Riêng các địa phương vì ảnh hưởng dịch bệnh, cho học sinh nghỉ kéo dài hơn như: Hải Dương, Hải Phòng…, trong thời gian nghỉ, các trường cũng đã dạy học trực tuyến và chủ động điều chỉnh chương trình học phù hợp. Khi học sinh quay lại trường học, nhà trường chủ động cho ôn tập những bài đã học trực tuyến, đảm bảo học sinh tiếp nhận được kiến thức.

Châu Anh