khu bảo tồn biển

Quảng Nam: Đề xuất thiết lập khu bảo tồn biển Tam Hải
Việc thành lập các khu bảo tồn biển được xem là công cụ quản lý hữu hiệu để bảo toàn tính bền vững của vùng biển và các ngành kinh tế biển dựa vào nguồn lợi tự nhiên.