khu bảo tồn biển

Tháo gỡ khó khăn cho các khu bảo tồn biển Việt Nam
Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các khu bảo tồn biển hiện nay, cần nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ.