Quảng Ninh thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần rộng hơn 18.000 ha

Nguyên Lâm|31/10/2022 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần có tổng diện tích trên 18.400ha, bao gồm khu bảo tồn trên 13.230ha và vùng đệm trên 5.184ha. Đây là vùng biển có nhiều tiềm năng với mức độ đa dạng sinh học cao, nguồn lợi phong phú.

dao-tran-co-to.jpg
Quảng Ninh thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần để bảo tồn các hệ sinh thái biển đặc thù và các loại sinh vật biển quý hiếm

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Dự án thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần để bảo tồn các hệ sinh thái biển đặc thù và các loại sinh vật biển quý hiếm có tổng diện tích trên 18.400 ha, bao gồm khu bảo tồn trên 13.230ha và vùng đệm trên 5.184ha.

Đây là vùng biển có nhiều tiềm năng với mức độ đa dạng sinh học cao, nguồn lợi phong phú. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn sinh vật biển đang có xu hướng bị suy giảm. Việc bảo tồn các hệ sinh thái biển đặc thù và các loại sinh vật biển quý, hiếm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, khoa học, giải trí, du lịch.

Từ những ý nghĩa trên, việc nghiên cứu thành lập Dự án khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần là rất cần thiết, góp phần đánh giá được hiện trạng tài nguyên sinh vật biển, tình hình khai thác, quản lý các nguồn lợi thủy sản trong thời gian qua để có hướng đề xuất, xây dựng các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ và phát triển đa dạng sinh thái, các nguồn lợi thủy sản lâu dài.

Phương án dự kiến đầu tư cho khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần khoảng 181,8 tỷ đồng chia làm 02 giai đoạn: 2023 - 2024 và 2025 - 2027. Phương án sinh kế đối với các cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng thủy sản có diện tích thuộc phân khu bảo tồn nghiêm ngặt và phục hồi hệ sinh thái của khu bảo tồn biển được đề xuất trong Dự án đã phù hợp với quy định và nguyện vọng của người dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần rộng hơn 18.000 ha