khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Hai tư liệu Việt Nam  được ghi danh là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương của Việt Nam được ghi danh năm 2022 gồm Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943).