kiểm soát dịch covid -19

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển bền vững, thích ứng tương lai
Moitruong.net.vn – Năm 2021, TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) đã gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề do đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 gây ra. Tuy nhiên, bằng mọi nỗ lực cố gắng, quyết tâm, với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển trong trạng thái bình thường mới.