Kiên Giang Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Moitruong.net.vn

– Ban Thường vụ đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” 2019”.

Theo đó, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bản tỉnh Kiên Giang và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của các cấp ủy đảng; phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật biển năm 1982…).

Thông tin tình hình biển, đảo cho nhân dân, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; giáo dục cho học sinh, sinh viên hiểu rõ tác hại của ma túy đối với học đường và bạo lực học đường, giáo dục truyền thống địa phương, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát biển.

Tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, phát loa tuyên truyền; tặng sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân khai thác hải sản trên biển và ngư dân neo đậu tại các âu tàu ở các huyện, thành phố ven biển và huyện đảo; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh các trường PTTH và THCS trên địa bàn tinh.

Trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh như Công an, Biên phòng, Hải quan…trong đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.Vận động nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm, vi phạm pháp luật.

Hỗ trợ, cử cán bộ tham gia giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thành phố ven biển và huyện đảo. Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các nhà trường định hướng lối sống lành mạnh cho thanh, thiếu niên và học sinh.

Bộ tư lệnh cảnh sát biển 4 chăm sóc sức khỏe cho ngư dân

Phối hợp với Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo tỉnh vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo châp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo.

Huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp từ các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn tỉnh và trên cả nước để xây dựng các huyện, thành phố ven biển và huyện đảo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân nghèo, học sinh nghèo vượt khó.

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú trên các huyện, thành phố ven biển và huyện đảo. Hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn cho ngư dân về các kỹ năng bảo đảm an toàn trên biển; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trên các huyện, thành phố ven biển và huyện đảo về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Cung cấp cho ngư dân số điện thoại khẩn cấp và phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đối với ngư dân; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố môi trường biển.

Bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản trên các vùng biển, khi bị các tàu lạ đâm va, cướp ngư lưới cụ; sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu nhớt… cho tàu các của ngư dân ngoài biển khi gặp khó khăn. Tuyên truyền để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản; không sử dụng các biện pháp đánh bắt hải sản mang tính tận diệt, đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Động viên ngư dân kịp thời thông tin cho lực lượng Cảnh sát biển những vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và những thông tin liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thực hiện theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP, ngày 18/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 153/2016/TT-BQP, ngày 30/9/2016 của Bộ Quốc phòng về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Nước CHXHCN Việt Nam; tạo sự đồng thuận cao, ủng hộ tích cực của chủ phương tiện, ngư dân trong đăng ký tàu thuyền, nhân lực và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trương Anh Sáng