Kiên Giang: Kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa

Moitruong.net.vn

– Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 133 về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni-lông thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong các hoạt động của cơ quan đơn vị, thay thế bằng các sản phẩm phù hợp thân thiện môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni- lông. Giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni-lông, phát huy mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn ô nhiễm từ nhựa và ni-lông. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa.

Tuyên truyền, phổ biến, lồng ghép phát động các chủ đề về tác hại của các sản phẩm nhựa, túi ni-lông khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni-lông; thu gom rác thải nhựa, túi ni-lông khó phân hủy. Không sử dụng các loại nước uống đóng chai nhựa, các ly, cốc, ống hút bằng nhựa dùng một lần tại các cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ quan, đơn vị. Thay vào đó, sử dụng các dụng cụ đựng nước uống, đồ ăn bằng các vật liệu có thể sử dụng nhiều lần như: inox, thủy tinh, gốm sứ hoặc những vật liệu khác thân thiện môi trường.

Thúc đẩy cộng đồng khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nghiên cứu tìm những vật liệu có sẵn tại địa phương, phát triển sản xuất và cung cấp cho thị trường những sản phẩm thay thế các sản phẩm từ nhựa hiện nay bằng các vật liệu dễ phân hủy trong môi trường, thân thiện với môi trường.

Sử dụng túi thân thiện với môi trường khi đi chợ

Các sở, ban, ngành thực hiện các công tác tuyên truyền, phát động các phong trào “Liên minh chống rác thải nhựa tỉnh Kiên Giang” kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ từ phía cộng đồng doanh nghiệp, tôn giáo, dân cư, cùng chính quyền đoàn thể các cấp phối hợp tham gia, đồng tổ chức các hoạt động, sự kiện, phong trào “Chống rác thải nhựa”; tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào. Với học sinh, sinh viên hướng đến “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu trong học sinh, sinh viên về tác hại của việc sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, các giải pháp về chống rác thải nhựa. Tuyên truyền các tổ chức, cá nhân về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y sau sử dụng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT- BNNPTNT-BTNMT ngày 19/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nhựa và túi ni lông tại các khu dân cư và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; vận động, kêu gọi và phối hợp hỗ trợ cộng đồng các tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Trương Anh Sáng