kinh hoàng

Vĩnh Long: Hỗ trợ 4 tỉ đồng cho các hộ dân, sau vụ sạt lở kinh hoàng
Số hộ ở tỉnh Vĩnh Long bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở kinh hoàng là 30 hộ, tổng thiệt hại khoảng 35 tỉ đồng.