Lễ hội Đền Hùng

Lễ hội đền Hùng năm 2024 sẽ kéo dài 10 ngày
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì sẽ kéo dài 10 ngày, được tổ chức từ ngày 1 - 10 tháng 3 (âm lịch) tức là từ ngày 9/4 đến 18/4.