miền Tây

Mùa mưa bão miền Tây
Nhiều tỉnh, thành tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mới bước vào mùa mưa đã chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, hoa màu.