mua nước

Góc nhìn tuần qua: "Đồng bằng Sông Cửu Long – Nguy cơ lũ không về"
Theo các chuyên gia, khả năng năm nay lũ về là rất thấp, gần như sẽ mất mùa nước nổi. Người dân ở đây đang nỗ lực chuyển đổi để thích ứng với mùa lũ cạn.