nhiễm mặn

Đà Nẵng: Khôi phục sản xuất lúa do thiếu nước, nhiễm mặn
Hơn 142ha lúa vụ hè thu trên địa bàn các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) bị ảnh hưởng do nguồn nước tại các trạm bơm bị nhiễm mặn, thiếu nước. Các đơn vị đã, đang tích cực phối hợp với nông dân các địa phương khôi phục sản xuất tại những thửa ruộng bị thiệt hại nặng.