Nhiều chính sách giáo dục có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018

Y Vân/ Theo Nhịp sống kinh tế|29/09/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Không quy định mức tối đa với khoản chi cụ thể để biên soạn giáo trình đại học

(Moitruong.net.vn) – Không quy định mức tối đa với khoản chi cụ thể để biên soạn giáo trình đại học, tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ, quy định mới về công nhận trường mầm non đạt chuẩn… là những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 10/2018.

>>>Cần Thơ: Hoàn tất kết nối VASSCM tại 5 cảng tổng hợp

>>>Từ 9/10 sẽ tổ chức thi IELTS trên máy tính lần đầu tiên tại Việt Nam


Ngày 17/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Thông tư 76 không quy định mức chi tối đa đối các khoản chi cụ thể để biên soạn giáo trình đại học, giáo dục nghề nghiệp như quy định hiện hành.

Căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học (bao gồm xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung) bảo đảm phù hợp.Thông tư 76/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/10/2018, thay thế Thông tư 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009.

Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, 05 tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học bao gồm:Phẩm chất nhà giáo; phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2018, thay thế Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 và Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007.

Quy định mới về công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non, theo đó:

– Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục:

+ Hoạt động giáo dục ít nhất 05 năm;

+ Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định ban hành kèm theo Thông tư (sau đây gọi là Quy định).

– Cấp độ công nhận:

Cấp độ 1: Đạt Mức 1 theo Quy định

+ Cấp độ 2: Đạt Mức 2 theo Quy định

+ Cấp độ 3: Đạt Mức 3 theo Quy định

+ Cấp độ 4: Đạt Mức 4 theo Quy định

Các trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, 2, 3 theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT tương đương trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, 2, 3 Quy định này.

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 10/10/2018, thay thế Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014.

Tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, giáo viên giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

– Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2018, thay thế Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011.

Y Vân/ Theo Nhịp sống kinh tế


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều chính sách giáo dục có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018