quá tải

Long An: Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa lại tiếp tục quá tải, gây ô nhiễm môi trường
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An xác nhận, Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa có công suất 330 - 360 tấn/ngày, nhưng lượng rác tiếp nhận hàng ngày nhiều hơn, dẫn đến bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường.