quận bình thạnh

TP. HCM nghiên cứu xây dựng các điểm lưu chứa chất thải sinh hoạt sau phân loại
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCN đề nghị UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đánh giá, nghiên cứu xây dựng các điểm lưu chứa chất thải sinh hoạt sau phân loại tại khu vực công cộng.