Quảng Nam: Chỉ có 11,72% tổng lượng nước thải sinh hoạt tại các đô thị được xử lý

Vũ Thành|05/11/2023 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Xây dựng về thực trạng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại địa phương, khối lượng nước thải đô thị trong tỉnh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường năm 2022 là 1.901.617m3, chỉ chiếm 11,72% tổng lượng nước thải đô thị.

Trong đó, Nhà máy xử lý nước thải TP.Tam Kỳ xử lý 1.000.829m3 (công suất thiết kế 8.000m3/ngày đêm); Nhà máy xử lý nước thải TP.Hội An 558.143m3 (công suất thiết kế 6.750m3/ngày đêm); Nhà máy xử lý nước thải Chùa Cầu, TP.Hội An 222.195m3 (công suất thiết kế 2.000m3/ngày đêm); Trạm xử lý nước thải đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa, huyện Duy Xuyên 120.450m3 (công suất thiết kế 204 m3/ngày đêm).

Nhằm từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, UBND tỉnh cho biết, thời gian qua tỉnh quan tâm quy hoạch và bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải. Các công trình xử lý nước thải sinh hoạt đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư chủ yếu nằm trong hồ sơ quy hoạch vùng Đông của tỉnh.

nuoc-thai-sinh-hoat.jpg
Lượng nước thải tại các đô thị của tỉnh Quảng Nam qua xử lý khá thấp

Theo đó, tại TP.Hội An, đã có chủ trương mở rộng và xử lý nước thải cho các phường Cẩm Nam, Cửa Đại, Cẩm An, Thanh Hà. Tại thị xã Điện Bàn đang đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý nước thải dự án Khu dân cư dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi, giai đoạn 1 công suất 400m3/ngày đêm, đang trong giai đoạn hoàn thành thi công; sau khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 với công suất 1.000m3/ngày đêm.

Tại huyện Núi Thành đang đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị Tam Hiệp (phân kỳ đầu tư giai đoạn 1) công suất 5.000m3/ngày đêm, thuộc dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; tiến độ dự kiến hoàn thành đến năm 2024.

Trên địa bàn huyện còn có dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị Núi Thành tại thị trấn Núi Thành, công suất 5.000m3/ngày đêm, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành; dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Ngoài ra, tại Huyện Duy Xuyên đang triển khai dự án Nhà máy xử lý nước thải vùng Đông, công suất 4.000m3/ngày đêm, thuộc dự án đầu tư Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1). Dự án đang trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2024.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Chỉ có 11,72% tổng lượng nước thải sinh hoạt tại các đô thị được xử lý