TP.Hội An

Nhiều khó khăn trong thực hiện giảm rác thải nhựa ở Quảng Nam
Hạn chế rác thải nhựa vẫn là bài toán khó giải quyết ở các địa phương trong cả nước và ở tỉnh Quảng Nam. Cần có những quy định, chế tài trong sản xuất, sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần.