TP.Hội An

“Ngôi nhà xanh”: Mô hình phân loại, giảm rác thải hiệu quả tại Quảng Nam
Mô hình “Ngôi nhà xanh” đã tạo ra vòng đời cho rác có giá trị thấp từ việc phân loại đến tái chế thành sản phẩm có giá trị sử dụng trong cuộc sống, vừa giúp hình thành thói quen trong việc phân loại và hạn chế thải rác hằng ngày ra môi trường.