Quảng Nam: Tăng cường quản lý hoạt động các trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Đức Biền|22/09/2021 10:00

Moitruong.net.vn – Để thực hiện đúng các quy định của Luật Chăn nuôi và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi lợn quy mô trang trại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi lợn quy mô trang trại trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi… nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi và báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi về Sở Nông nghiệp và Phát triển mông thôn (NN&PTNN) theo quy định của Luật Chăn nuôi. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc di dời hoặc giảm quy mô đến mức phù hợp hoặc dừng chăn nuôi theo quy định đối với các cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2020) nhưng không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định (khoảng cách an toàn, vị trí xây dựng,…); trong đó, phải xác định cụ thể lộ trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp huyện theo thẩm quyền.

Quảng Nam tăng cường quản lý hoạt động các trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Sở NN& PTNT giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; tổ chức kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ đảm bảo theo tần suất quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; xử lý vi phạm hành chính về chăn nuôi theo thẩm quyền. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện di dời hoặc giảm quy mô đến mức phù hợp hoặc dừng chăn nuôi theo quy định đối với các cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực nhưng không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định (khoảng cách an toàn, vị trí xây dựng,…).

Sở TN&MT hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn sử dụng hiệu quả các loại chế phẩm sinh học dùng để phun trong chuồng nuôi, nơi thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi nhằm hạn chế phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định; hướng dẫn biện pháp khắc phục các sự cố môi trường (nếu có). Đồng thời chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư có dự án đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty Cổ phần C.P Việt Nam – Chi nhánh tại Quảng Nam, Công ty Cổ phần Thái Việt Corporration: Nghiên cứu, xem xét chỉ ký kết hợp đồng nuôi gia công với trang trại đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo hiệu quả chăn nuôi, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Sở NN &PTNT tỉnh Quảng Nam cho hay, hầu hết các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn đều không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, như: Vị trí xây dựng trang trại không phù hợp với quy định của pháp luật; khoảng cách an toàn không đảm bảo; phần lớn các cơ sở không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tác động tiêu cực đến một số ngành kinh tế khác.

Đức Biền

Bài liên quan
  • “Chợ lưu động” trong trường học phục vụ người dân
    Moitruong.net.vn – Nhằm đảm bảo cung cấp các thực phẩm thiết yếu cho người dân và giảm áp lực cho các chợ dân sinh, nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã triển khai mô hình chợ lưu động tại các trường học trong thời gian giãn cách xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Tăng cường quản lý hoạt động các trang trại chăn nuôi quy mô lớn