Quốc hội thành lập Đoàn giám sát tối cao về môi trường

Thanh Thanh|21/06/2024 14:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 21/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Theo nghị quyết của Quốc hội, Đoàn giám sát được thành lập sẽ do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy làm Phó Trưởng đoàn Thường trực; 2 Phó trưởng đoàn là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.

quoc-hoi.png
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Đối tượng giám sát là Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trọng tâm của việc giám sát là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến bảo vệ môi trường nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Từ kết quả giám sát, các cơ quan sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát (trong đó xác định cụ thể nội dung tập trung giám sát), các đề cương báo cáo, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát; quyết định điều chỉnh thành phần Đoàn giám sát trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Trưởng đoàn giám sát.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội thành lập Đoàn giám sát tối cao về môi trường