rác sinh hoạt

TP. Hồ Chí Minh dán tem cho 200 xe rác để ngăn rác lậu
Gần 200 phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt của lực lượng rác dân lập tại TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã được dán tem nhận diện phương tiện.