rừng ngập mặn

Việt Nam đã phục hồi hơn 4.000 ha rừng ngập mặn
Mặc dù rừng ngập mặn chỉ chiếm 0,7% diện tích rừng toàn cầu, song có thể lưu trữ 20 tỷ tấn carbon, tương đương khoảng 2,5 lần lượng khí thải nhà kính toàn cầu hiện nay. Nhờ vậy, rừng ngập mặn trở thành một tài sản quý giá đối với tài chính carbon bền vững và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Hiện, Việt Nam đã phục hồi hơn 4.000 ha rừng ngập mặn.