san lấp

TP. Hồ Chí Minh: Công bố nhiều ao, hồ không được phép san lấp
Có 8 ao, hồ tại TP. HCM không được san lấp bao gồm: 3 ao, hồ ở quận 7; 2 ao, hồ ở quận 10; 1 hồ ở quận 11; 2 hồ ở quận Bình Thạnh.