sông băng

Diện tích biển băng ở Nam Cực thấp kỷ lục
Theo báo cáo của các nhà khoa học, diện tích biển băng xung quanh Nam Cực đã đạt đến mức thấp kỷ lục và được đánh giá đây là một tình huống khắc nghiệt. Mức độ băng dự kiến sẽ còn giảm hơn nữa trước khi băng tan vào mùa hè năm nay kết thúc.